De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of General Data Protection
Regulation, GDPR) zal u niet ontgaan zijn. Per 25 mei aanstaande gaat de nieuwe privacywetgeving
in, veel organisaties weten welke verplichtingen en kansen de nieuwe Europese regelgeving biedt.
Dit houdt in dat jouw persoonsgegevens nog beter beschermd gaan worden door bedrijven, zo ook
door Het Mediaoffensief en MFYH.

Wij zijn en waren ons al bewust van de vertrouwelijkheid van de aan ons verstrekte gegevens, veelal
zakelijk gerelateerd, maar indien ook persoonlijk gegevens, deel ik u hierbij mede dat wij, indien niet
langer gewenst, deze gegevens op uw verzoek uit onze bestanden zullen verwijderen.

Ons beleid is als volgt ; Als u informatie met ons deelt en vice versa, dan is dat op basis van vertrouwen en wij zullen daar beiden als zodanig mee omgaan. Deze gegevens worden bewaard, met een zakelijk doel, tussen u en onze onderneming.

Al onze hosting en gebruikte software voldoet aan de nieuwe AVG wetgeving en maakt gebruik van
de juiste beveiligingstechnieken. Ons systeembeheer en database is ondergebracht bij een
geautoriseerd bedrijf dat voldoet aan de AVG richtlijnen.

Onze administratie wordt verwerkt door een door ons gemachtigd kantoor, t.b.v. fiscale
verplichtingen en alle verwerkende personen hebben geheimhoudingsplicht en zijn bekend met de
vertrouwelijkheid van onze gegevens en de AVG wetgeving.

Bovenstaande ondersteunende leveranciers zijn op de hoogte van ons beleid en zullen dit Privacy
statement ondersteunen.

Om u als klant / leverancier / ondersteunende dienstverlener, proactief te kunnen blijven informeren
/ informatie van u ontvang, verklaren wij hierbij dat ons beleid erop is gebaseerd;

Dat er vertrouwelijk met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Dat wij de gegevens alleen gebruiken voor de zakelijke doelstelling die vooraf iedere opdracht
bepaald wordt.

Indien u vermoed dat uw gegevens in ons systeem te vinden zijn en dit niet langer wenst, dan zullen
wij deze op schriftelijk verzoek binnen vijf werkdagen verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Het Mediaoffensief en MFYH gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser
van uw computer, tablet of smartphone. Het Mediaoffensief gebruikt cookies met een puur
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om
de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies
die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content aan kunnen bieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geĂŻnformeerd over deze cookies en hebben
we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cooki…

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders
en/of de sociale media-bedrijven.

Cookie: Google Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door
ugenoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
[email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. hetmediaoffensief.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hetmediaoffensief wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m…